OUDERBEGELEIDING

Het opvoeden van kinderen kan veel van de opvoeders vragen. Wanneer een kind daarin speciale behoeften heeft, kan dat extra zwaar zijn. Ouderbegeleiding is gericht op inzicht geven in het gedrag van het kind, samen knelpunten bespreken, oplossingen zoeken, regels aanscherpen en omgaan met straffen en belonen. SAMEN komen we tot een opvoedingssituatie die past bij JOUW gezin. meer >>