INDIVIDUELE BEGELEIDING

Individuele begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en het zelfinzicht. Je leert jezelf beter kennen, begrijpt wat je nodig hebt van jezelf en anderen.
Dit kan gericht zijn op het verkennen van jouw diagnose. Dit noemen we ook wel psycho educatie. Het aanleren en inoefenen van alternatief gedrag kan ook een belangrijk onderdeel zijn. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het omgaan met frustratie en woede.
We maken bij Buro Ozo gebruik van verschillende materialen en methoden. Omdat niemand het zelfde is, gaan we samen op zoek naar wat het beste bij jouw persoonlijke situatie past. Hierbij denken we vanuit de mogelijkheden van het kind. Indien gewenst zetten we ook sport en beweging in als middel om  jouw doel te bereiken.

Hoe gaan we te werk?

In een gesprek met ouders en de het kind/ de jongere, gaan we op zoek naar jouw sterke kanten en je ontwikkelpunten. Samen stellen we doelen; wat wil jij leren?
Deze leggen we vast in een begeleidingsplan en we maken afspraken over de vorm en tijdstip van de begeleiding. Er zal een vaste mentor aangewezen worden.
Indien nodig zal er ook contact opgenomen worden met school en/of andere hulpverlenende instanties.
Omdat we vanuit Buro Ozo ook begeleiding geven in groepsvorm en tijdens logeeractiviteiten, stellen we samen vast of deze vorm van begeleiding jou kan ondersteunen.