Ouders

Het opvoeden van kinderen kan veel van de opvoeders vragen. Wanneer een kind daarin speciale behoeften heeft, kan dat extra zwaar zijn. Ouderbegeleiding is gericht op inzicht geven in het gedrag van het kind, samen knelpunten bespreken, oplossingen zoeken, regels aanscherpen en omgaan met straffen en belonen. SAMEN komen we tot een opvoedingssituatie die past bij JOUW gezin. Vanuit Buro Ozo organiseren we ook regelmatig informatieavonden voor de ouders en opvoeders over onderwerpen die spelen.
Daarnaast is het ontmoeten van andere ouders op een een laagdrempelige manier ook een belangrijk speerpunt!
We organiseren dan ook meerdere malen per jaar activiteiten om elkaar als ouders te ontmoeten, herkenning te vinden, tips te geven of vragen te stellen aan elkaar.