Maandag 12-14 jaar

Maandag 14.00 – 19.00

Tijdens de maandagclub ontvangen we de jongeren na schooltijd in ons pand. Wanneer vervoer vanaf school noodzakelijk is kan dit in overleg ingezet worden. Op de maandagen leren we van en met elkaar door het ondernemen van actieve en creatieve activiteiten. In een huiselijke omgeving werken we aan zowel  persoonlijke- als aan groepsdoelen.
Er is tijd en aandacht voor huiswerk en samen doen we boodschappen en koken we om uiteindelijk gezellig met elkaar te eten!
In schoolvakanties bieden we alternatieve activiteiten aan waar op ingeschreven kan worden.