Club Ozo

Maandag 14.00 – 19.00 uur / Het Pand

Doelgroep

Leerlingen uit het V(S)O onderwijs tussen de 13 en 18 jaar.

Werkwijze

De jongeren krijgen bij binnenkomst de mogelijkheid om te ontprikkelen: even omschakelen en een moment voor jezelf. Tussen 15.30 en 16.00 uur gaan de jongeren uiteen in groepjes. Hierbij zijn zij ingedeeld in projecten passend bij hun doelen en persoonlijkheid. Het gaat hierbij om het Maatjesproject, huiswerk maken bij het Pios, Media project of te sporten:

 • Maatjesproject; de jongeren maken contact met onbekenden en oefenen communicatieve vaardigheden terwijl zij iets doen voor een ander.
 • Pios; de jongeren maken hun huiswerk onder begeleiding en werken aan persoonlijke leerdoelen.
 • Sport en bewegen: binnen en buiten zijn wij op verschillende manieren bezig met bewegen.
 • Media project: in een kleine groep maken de jongeren hun wereldbeeld inzichtelijk met behulp van een video.

Om de zelfstandigheid te bevorderen gaan er twee jongeren boodschappen doen voor de maaltijd van die dag en aansluitend wordt er gekookt.Hierna gaan we gezamenlijk aan tafel en stimuleren we de jongeren om met elkaar in gesprek te gaan.
We sluiten de dag gezamenlijk af door terug te koppelen wat we gedaan hebben en wordt de doelen besproken. Bij de afsluiting kunnen er (indien nodig) afspraken worden gemaakt voor de volgende club.

Doelen

Vanuit een veilige en respectvolle omgeving oefenen we met de jongeren hun sociale bewustwording en vaardigheden. Er wordt tijdens de club onder andere gewerkt aan de volgende doelen:

 • Het verleggen van grenzen
 • Het uitbreiden van interesses en hiermee vrije tijd kunnen invullen
 • Het bespreken van leeftijdsgebonden ontwikkelingen, zowel individueel als met elkaar.
 • Het vergroten van het zelfbeeld
 • Het herkennen van eigen behoeften en emoties
 • Het oefenen in het uiten van emoties, zowel individueel als in een groep
 • Rekening houden met elkaar
 • Het vinden van balans tussen rust en uitdaging in een sociale omgeving
 • Bewustwording van non-verbale communicatie en het vergroten bij zichzelf en anderen
 • Bewust worden van sociale plek in de maatschappij
 • Elkaar respectvol benaderen
 • Bewust maken van lichaamsbeleving

Methodiek

We maken gebruik van verschillende methodieken die bijdrage aan het behalen van de doelen zoals schatgravers, knowing me-knowing you en pubercoaching kaarten.