Buro Ozo

pag_ind_beg_ill1 BuroO,zo werkt vanuit een positief pedagogisch klimaat.  

pag_ind_beg_ill2 Buro Ozo werkt aan emotieregulatie door persoonlijk          kwaliteiten in te zetten in nieuwe of moeilijke situaties. 

pag_ind_beg_ill3 Buro Ozo gaat samen op zoek naar oplossingen  

pag_ind_beg_ill4 Buro Ozo communiceert op een open en eerlijke manier

pag_ind_beg_ill5 Buro Ozo streeft naar het maximaal ontplooien binnen de mogelijkheden en ambities van de cliënt. (en medewerker)

pag_ind_beg_ill6 Buro Ozo richt de begeleiding op het aanleren van vaardigheden en in de praktijk inoefenen/eigen maken

.

Graag stel ik me aan u voor:

Mijn naam is Sandra Brons en ik ben in 1974 geboren.
In de 20 jaar dat ik in de jeugdhulpverlening en het speciaal basis onderwijs werkte vielen kinderen die “iets extra’s nodig hebben” mij altijd al positief op. Het kind lezen, het kind zien en daar mijn begeleiding op afstemmen is de uitdaging waar ik voor ga!
Op mijn manier met humor, aandacht, vertrouwen, inzicht en geduld!

Samen op pad om binnen je eigen mogelijkheden en kracht zo zelfstandig mogelijk in het leven te staan.

Als directeur van Buro Ozo staat het woord verbinding voor mij bovenaan.

De persoonlijke kwaliteiten van ieder teamlid naar bovenbrengen; met deze diversiteit aan kwaliteiten een team vormen waarin iedereen in zijn kracht kan staan.

Verbindingen leggen met scholen, externe instanties die betrokken zijn maar vooral ook in verbinding staan met de client en zijn/haar systeem, dat is mijn kracht!