Stoere Rakkers

Woensdag 12.00- 17.30 uur / Het Pand Hilversum

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar uit het (speciaal) basisonderwijs (s)bo.

Werkwijze

Op de woensdag leren we van en met elkaar!. In een veilige sfeer ontstaat er openheid om te praten over wie jij bent, je diagnose maar vooral je talenten. Op deze manier wordt het zelfinzicht vergroot en dagen we de kinderen uit initiatief te nemen in sociaal contact en met elkaar te leren door TE DOEN.

De woensdagclub kenmerkt zich doordoor; samen te spelen (spelletjes doen, aanleren buitenspellen, samen leren buitenspelen), verschillende activiteiten en materialen aan te bieden waardoor de kinderen hun eigen talenten en interesses kunnen ontdekken binnen een veilige omgeving.

Doel

Het doel van de woensdagclub is om jezelf te zijn en de kracht in jezelf te ontdekken.
Spelenderwijs doen de kinderen sociale vaardigheden op en leren ze van en met elkaar door;

 • Het verleggen van grenzen
 • Uitbreiden van interesses en hiermee vrije tijd kunnen invullen
 • Leren om buiten en binnen te kunnen spelen
 • Met elkaar leren over dagelijkse obstakels
 • Kennis overdracht spelenderwijs (adhd, autisme, angsten)
 • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfkennis
 • Oefen en uiten van emoties
 • Leren rekening houden met elkaar
 • Bewustwordingen van non verbale communicatie
 • Omgaan met respect, veiligheid en verantwoordelijkheid
 • Bewustwording van lichaamsbeweging
 • Bewustwording¬† van externe en interne prikkels ; het volle hoofd
 • Een eigen manier ontdekken om dat volle hoofd leger te maken

Methodiek

Schatgravers, emotiebord, positieve bekrachtiging, pictogrammen, helpende gedachten, het volle hoofden boeken ,verschillende sociale vaardigheidsspellen.