De Rakkers

Woensdag 12.30- 17.30 uur – Geerenweg

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar uit het (speciaal) basisonderwijs (s)bo en is geschikt voor kinderen met;

Werkwijze

De woensdagclub is gericht op het ontwikkelen van talenten, mogelijkheden en interesses. In een veilige sfeer ontstaat er openheid om te praten over je “beperking” maar vooral je talenten. Op deze manier wordt het zelfinzicht vergroot en dagen we de jongeren uit zich te blijven ontwikkelen of de ontwikkelde vaardigheden in ieder geval in stand te houden.

De woensdagclub kenmerkt zich door dit te doen door; samen te LEREN spelen (spelletjes doen, aanleren buitenspellen, samen leren buitenspelen), zintuigen te prikkelen dmv  verschillende (creatieve) activiteiten en materialen aan te bieden, waardoor de kinderen hun eigen talenten en interesses kunnen ontdekken binnen een veilige omgeving.

Doel

Het doel van de woensdagclub is om jezelf te zijn! We vinden creativiteit, zintuigbeleving en beweging erg belangrijk. Spelenderwijs doen de kinderen sociale vaardigheden op en leren ze van en met elkaar door;

 • Het verleggen van grenzen
 • Het uitbreiden van interesses en hiermee vrije tijd kunnen invullen
 • Het leren spelen binnen en buiten
 • Het bespreken van leeftijdsgebonden ontwikkelingen, zowel individueel als met elkaar.
 • Het vergroten van het zelfbeeld
 • Het oefenen in het uiten van emoties, zowel individueel als in een groep
 • Rekening houden met elkaar
 • Bewustwording van non-verbale communicatie en het vergroten bij zichzelf en anderen
 • Bewust worden van sociale plek in de maatschappij
 • Elkaar respectvol benaderen
 • Bewust maken van lichaamsbeleving
 • Ontwikkelen van zintuigelijke waarneming

Methodiek

Schatgravers, emotiebord, positieve bekrachtiging, pictogrammen, beloningsbingo en verschillende sociale vaardigheidsspellen.