Info

Financiering

De begeleiding vanuit Buro Ozo kan worden gefinancierd vanuit  ZIN (zorg in natura).
Een indicatie hiervoor kan bij uw gemeente  aangevraagd worden.
Wij hebben een contract met de onderstaande gemeenten.
Woont u in een van deze  gemeenten, dat kan de begeleiding vanuit ZIN bekostigd worden. De gemeente betaald Buro Ozo dan rechtstreeks uit.
Blaricum, Eemnes, Gooise Meren (Bussum, Muiden en Naarden), Hilversum, Huizen en Laren. Vanaf 2017 kan dit ook in de gemeenten Weesp en Wijdemeren.

Ben je 18 jaar of ouder en krijg je begeleiding uit gemeentelijke voorzieningen? Dan moet je misschien een eigen bijdrage betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van:

  • Het inkomen en vermogen
  • De gezinssituatie
  • Uw leeftijd
  • De indicatie

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening. Hiervoor krijgt het CAK informatie van de Belastingdienst. Je kunt ook zelf je eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK.

Meer informatie over de eigen bijdrage en het CAK kunt u vinden op www.hetcak.nl
Of bel met het gratis informatienummer 0800-0087

Verwijsindex

Iedereen heeft het recht om veilig op te groeien. Opgroeien is niet altijd even makkelijk. Sommige kinderen of jongeren hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen, bijvoorbeeld; leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex zorgt daarvoor.

De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind/jongere bezig houdt. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden.

Om dit bovenstaande te verduidelijken heeft de verwijsindex tv een filmpje gemaakt:
www.verwijsindex.tv/ouders

Buro Ozo werkt met de verwijsindex en zal alle kinderen/jeugdigen tot 23 jaar in het systeem plaatsen.