Info

Verwijsindex

Buro Ozo werkt met de verwijsindex en zal alle kinderen/jeugdigen tot 23 jaar in het systeem plaatsen wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling.

Iedereen heeft het recht om veilig op te groeien. Opgroeien is niet altijd even makkelijk. Sommige kinderen of jongeren hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen, bijvoorbeeld; leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex zorgt daarvoor.

Om bovenstaande te verduidelijken heeft de verwijsindex een filmpje gemaakt: www.verwijsindex.tv/ouders

Klik hier voor meer informatie over de verwijsindex.

Suggesties

Om onze communicatie, ondersteuning en diensteverlening op een kwalitatief en professioneel niveau hoog te houden, staan wij open voor tips, suggesties en opmerkingen.

Schroom niet, wij willen ons blijven ontwikkelen en zien dit juist als een mooie toevoeging, om dit mogelijk te maken.

Vraag het suggestie formulier op bij je begeleider of download deze op onderstaande link. Lever deze bij ons in, dan pakken wij het op.

Klik hier voor suggestiesformulier.

Onvrede/Klachten

Wij doen als organisatie onze uiterste beste om eventuele onvrede te voorkomen. Maar het kan zijn dat je niet tevreden bent over onze communicatie, ondersteuning of dienstverlening.

Het is voor ons belangrijk om te weten wat er speelt, zodat we hierin veranderingen en aanpassingen in kunnen doorvoeren.

Speelt dit bij jou, blijf er niet meezitten. Wij profileren ons niet voor niets jij doet ertoe!

Praat erover met je begeleider/contactpersoon binnen Buro O Zo, zodat wij gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken.

Mocht je er niet uitkomen met je begeleider/contactpersoon, download dan het officiële interne klachten formulier.

De desbetreffende leidinggevende zal na ontvangst, contact met je opnemen.

Klik hier voor klachtenformulier.

Financiering

De begeleiding vanuit Buro Ozo kan worden gefinancierd vanuit ZIN (zorg in natura), WLZ (wet langdurige zorg) en PGB (persoonsgebonden budget).
Een indicatie hiervoor kan bij uw gemeente aangevraagd worden.
Wij hebben een contract met de onderstaande gemeenten.
Woont u in een van deze  gemeenten, dat kan de begeleiding vanuit ZIN bekostigd worden. De gemeente betaald Buro Ozo dan rechtstreeks uit.
Blaricum, Eemnes, Gooise Meren (Bussum, Muiden en Naarden), Hilversum, Huizen en Laren. Vanaf 2017 kan dit ook in de gemeenten Weesp, Wijdemeren, Utrecht-West & Amersfoort.

Ben je 18 jaar of ouder en krijg je begeleiding uit gemeentelijke voorzieningen? Dan moet je een eigen bijdrage betalen.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening.

Vanaf 2019  is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verandert. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per periode van 4 weken.

Meer informatie over de eigen bijdrage en het CAK kunt u vinden op www.hetcak.nl
Of neem telefonisch contact op voor meer informatie zie https://www.hetcak.nl/over/contact/bellen

Kwaliteitskeurmerk

Buro Ozo is ISO 9001 gecertificeerd