Info

Financiering

De begeleiding vanuit Buro Ozo kan worden gefinancierd vanuit ZIN (zorg in natura), WLZ (wet langdurige zorg) en PGB (persoonsgebonden budget).
Een indicatie hiervoor kan bij uw gemeente aangevraagd worden.
Wij hebben een contract met de onderstaande gemeenten.
Woont u in een van deze  gemeenten, dat kan de begeleiding vanuit ZIN bekostigd worden. De gemeente betaald Buro Ozo dan rechtstreeks uit.
Blaricum, Eemnes, Gooise Meren (Bussum, Muiden en Naarden), Hilversum, Huizen en Laren. Vanaf 2017 kan dit ook in de gemeenten Weesp, Wijdemeren, Utrecht-West & Amersfoort.

Ben je 18 jaar of ouder en krijg je begeleiding uit gemeentelijke voorzieningen? Dan moet je een eigen bijdrage betalen.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening.

Vanaf 2019  is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verandert. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per periode van 4 weken.

Meer informatie over de eigen bijdrage en het CAK kunt u vinden op www.hetcak.nl
Of neem telefonisch contact op voor meer informatie zie https://www.hetcak.nl/over/contact/bellen

Verwijsindex

Buro Ozo werkt met de verwijsindex en zal alle kinderen/jeugdigen tot 23 jaar in het systeem plaatsen wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling.

Iedereen heeft het recht om veilig op te groeien. Opgroeien is niet altijd even makkelijk. Sommige kinderen of jongeren hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen, bijvoorbeeld; leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex zorgt daarvoor.

Om bovenstaande te verduidelijken heeft de verwijsindex een filmpje gemaakt: www.verwijsindex.tv/ouders

Klik hier voor meer informatie over de verwijsindex.