Deprecated: Function create_function() is deprecated in D:\www\buro-ozo.nl\www\wp-includes\pomo\translations.php on line 208 Buro Ozo – Begeleiding op maat, want jij bent uniek.

Begeleiding op maat, want jij bent uniek.

Buro Ozo verleent pedagogische begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en jong volwassenen en hun gezin. Er kan behoefte aan extra begeleiding ontstaan door bijvoorbeeld een diagnose als A(D)HD, ODD of ASS (Autismespectrum stoornis). Ook kinderen zonder een diagnose maar met een laag zelfbeeld of gedragsproblemen kunnen vaak extra ondersteuning gebruiken. meer>>

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Individuele begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en het zelfinzicht. Je leert jezelf beter kennen, begrijpt wat je nodig hebt van jezelf en anderen. Dit kan gericht zijn op het verkennen van jouw diagnose. meer >>

GROEPEN

Tijdens de begeleiding groep leren we van en met elkaar! We werken aan zowel individuele- als aan groepsdoelen. Op verschillende dagen ontvangen wij groepen in ons eigen pand. meer >>

OUDERBEGELEIDING

Het opvoeden van kinderen kan veel van de opvoeders vragen. Wanneer een kind daarin speciale behoeften heeft, kan dat extra zwaar zijn. Ouderbegeleiding is gericht op inzicht geven in het gedrag van het kind, samen knelpunten bespreken, oplossingen zoeken, regels aanscherpen en omgaan met straffen en belonen. SAMEN komen we tot een opvoedingssituatie die past bij JOUW gezin. meer >>

LOGEEROPVANG

Elke maand organiseren we vanuit Buro Ozo een logeerweekend in een sfeervol groepshuis. We ondernemen dit weekend verschillende activiteiten gericht op de ingeschreven deelnemers. Het programma passen we aan op de leeftijden en belevingswereld van de kinderen en jong volwassenen. meer >>

HUISWERK

Het maken en leren van huiswerk is voor veel kinderen een lastige taak. In ons pand bieden we op verschillende momenten in de week een huiselijke en rustige omgeving om huiswerk te kunnen maken. Begeleiders ondersteunen in het organiseren en plannen van het schoolwerk. meer >>

PMT

Ik ben Jasper van Duuren. Inmiddels ben ik 20 jaar werkzaam als psychomotorisch therapeut op verschillende werkplekken. Ik heb in die jaren vele jongeren met allerlei problematieken behandeld; oa. stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotische problematiek, ADHD etc. De laatst 12,5 jaar ben ik werkzaam bij Altrecht op de afdeling ADHD en gedragsstoornissen waar ik allerlei groepen en individuele behandelingen heb aangeboden. Daarbij kan je denken aan; traumabehandeling, burn-out klachten, angststoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen. Bij het begeleiden van kinderen en jongeren vanuit Buro Ozo, neem ik mijn ervaring als PMTer mee, wat een enorm mooi invalshoek van begeleiding biedt. De actieve oefeningen worden over het algemeen leuk gevonden door de deelnemers en jongeren vergeten vaak dat ze aan doelen werken.. Psychomotorische therapie (PMT) is een therapievorm die bewegingsgerichte en lichaamsgerichte activiteiten gebruikt om psychosociale klachten te behandelen. Het valt onder de verzamelnaam vaktherapie net als; Beeldende therapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Danstherapie en Speltherapie. Bij PMT is bewegen het middel en niet het doel. Zo is het bij een werkvorm met leren lopen op de circusbal niet belangrijk of iemand aan het eind van de sessie op een circusbal kan lopen. Wel kan het oefenen hiermee informatie geven over van allerlei thema’s zoals; prestatiemotivatie, samenwerking, frustratietolerantie, hulp vragen etc. Ook kan het lopen op de circusbal gebruikt worden om te oefenen met ‘nieuw’ gedrag zoals; realistische eisen stellen, hulp kunnen vragen of leren doorzetten als iets moeilijk is. Bewegingsgerichte activiteiten kunnen dingen zijn als; badminton, voetballen, samenwerkingsvormen, boksen, stoeivormen, balansoefeningen. Lichaamsgerichte activiteiten zijn bijvoorbeeld; ademhalingsoefeningen, aandachtsoefeningen, yoga, sensory awareness. Het is een ervaringsgericht. Cliënten kunnen in de werkvormen direct ervaren hoe hun probleemgedrag eruit ziet en hoe het ze beïnvloedt. De PMT ruimte is een oefenplek, waar geoefend en geëxperimenteerd kan worden met gedrag, gevoel, maar ook gedachten. Zo kan in een samenwerkingsvorm geoefend worden met initiatief nemen. Vervolgens kan de gedachte: ”ik heb geen goede ideeën”, uitgedaagd en mogelijk gecorrigeerd worden na de opdracht. Ook kan diegene voelen dat een samenwerkingsvorm veel meer plezier geeft, als je ook ideeën aandraagt.  Als er op deze manier tijdens PMT andere ervaringen worden opgedaan, kan de client dit gedrag ook in andere situaties (thuis of op school) gaan toepassen en zo tot een gedragsverandering komen.

  • Bij PMT wordt doelgericht gewerkt en elke cliënt werkt aan zijn eigen doelen. De doelen worden met de jongere samen opgesteld. Regelmatig zal worden geëvalueerd of doelen behaald zijn of moeten worden aangepast.
  • Er kan gewerkt worden met huiswerkopdrachten, om ervoor te zorgen dat er ook buiten de therapie gewerkt kan worden aan de therapiedoelen.
  • De therapeut biedt de werkvormen methodisch aan zodat de cliënt optimaal kan oefenen met zijn/haar doelen. Door de activiteiten en instructies aan te passen is het makkelijk om succeservaringen te creëren.
  • PMT kan zowel individueel, als in groepen worden gegeven. Ook is het mogelijk om gezins PMT te volgen. Dan is het gezin of delen van een gezin samen in behandeling.
           

ONS PAND

We zochten al een tijdje een ruimte waar alles zou kunnen samenkomen; een sfeervolle plek, een plek om te kunnen chillen, een plek om elkaar te ontmoeten, een plek om te kunnen leren, een plek om samen te kunnen praten, ONZE PLEK. Dit alles zagen we voor ons bij het bezichtigen van dit pand. Samen met jongeren en ouders hebben we het tot een prachtige, huiselijke en laagdrempelige plek weten te maken. We noemde het al snel ONS PAND en dat is het ook geworden en gebleven. ONS PAND is een ruimte waar je mag en kan zijn wie JIJ bent!