Corona update Buro Ozo  / 15 Noember
2021


ALGEMENE MAATREGELEN

Hygiënemaatregelen

Het RIVM benoemt verschillende hygiënemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, die in principe voor alle professionals en kinderen gelden:

 • Was geregeld je handen
 • Was vóór en na een gesprek je handen
 • Droog je handen aan een papieren handdoek, een stuk keukenrol of een papieren zakdoek.
 • Schud geen handen.
 • Nies of snuit je neus in een papieren zakdoek en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner. Gooi de gebruikte zakdoek meteen weg.
 • Hoest in je elleboog en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner.
 • Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, als corona, te verkleinen.
 • Maak na gebruik je werkplek, je laptop en telefoon schoon met een hygiënisch doekje.
 • We hebben handen wassen protocol visueel gemaakt en in pand en logeerhuis hangen
 • We hebben de Corona regels visueel gemaakt en in pand en logeerhuis hangen
 • We hebben de stoffen handdoeken vervangen voor papieren handdoekjes in een handdoek dispenser.
 • We hebben extra schoonmaak ingezet na elke dagactiviteit en na logeren. Hierbij ligt extra focus op deurkrukken, sanitair, tafels, de keuken en dergelijke.

Afstand houden

Binnen ons werk met kinderen en jongeren is de 1,5 meter afstand niet altijd makkelijk te waarborgen. Ondanks dat wij dit ook niet hoeven vanuit de wet is er wel aandacht voor! Zo verspreiden wij de kinderen en jongeren meer over de gehele ruimte. Bijvoorbeeld eten aan 2 verschillende tafels in plaats van aan 1 lange tafel en chillen verdeeld over de 4 verschillende ruimtes in het pand.
Begeleiders blijven alert op het minimaliseren van contact tussen de jongeren binnen de 1,5 meter en elkaar

Vermijd drukke plekken
We ondernemen weinig tot geen activiteiten buiten het pand op drukke plekken. We verkiezen het bos, de hei en speelgelegenheden in de buitenlucht.

Thuisblijven bij klachten
Er zijn veel verschillende adviezen vanuit scholen en GGD, vanuit Buro Ozo volgen wij de onderstaande afspraken.
Wanneer een kind of jongeren in nauw contact is geweest met een positief getest persoon, blijft hij/zij thuis. 5 dagen na het laatste contact doet hij/zij een test bij de GGD. Bij een negatieve uitslag zijn de kinderen en jongeren weer welkom!

Kinderen tot 12 jaar
Kinderen tot en met 12 jaar met alleen neusverkoudheid mogen gewoon naar de club en logeren, mits zij niet in het bron- en contactonderzoek zitten van iemand die positief getest is op het coronavirus of een gezinslid hebben met koorts of benauwdheid. Ook personen waarvan de verkoudheidsklachten bekend zijn door bijvoorbeeld hooikoorts of astma, kunnen gewoon naar Buro Ozo. Kinderen tot en met 12 jaar met andere corona gerelateerde klachten (zoals koorts, benauwdheid of hoesten (meer dan incidenteel hoesten) blijven thuis totdat zij een negatieve testuitslag binnen hebben.
Dit is volgens de laatste beslisboom. Er is een nieuwe in de maak, deze zullen wij op onze website plaatsen zodra deze af is.

Kinderen/jongeren 12 plus

Iedereen vanaf 13 jaar met corona gerelateerde klachten blijft thuis en gaat niet naar de club of logeerweekend.
Veelvoorkomende klachten bij corona zijn:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn)
 • Hoesten
 • Verhoging en/of koorts (37,5 graad of hoger)
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven
 • Wanneer een persoon in het huishouden klachten heeft of positief getest is.

Professionals
Professionals laten zich direct testen bij Corona gerelateerde klachten.
Veelvoorkomende klachten bij corona zijn:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn)
 • Hoesten
 • Verhoging en/of koorts (boven 38 graden)
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven
 • Wanneer een persoon in het huishouden klachten heeft of positief

FYSIEK EN FACE-TO-FACE CONTACT

Aandachtspunten voor face-to-face contact

 • Bereid face-to-face contact goed voor.
 • Overweeg elke keer opnieuw of face-to-face contact mogelijk is.
 • Als je je zorgen maakt over een kind, jongere of ouder en je twijfelt of face-to-face contact mogelijk is, overleg dan met een collega. Samen met een collega, een deskundige of je leidinggevende kun je je vragen bespreken. Met behulp van het afwegingskader contact en omgang op school, het afwegingskader voor de ambulante hulpverlening of het afwegingskader voor de residentiële setting, kun je een goede afweging maken van wat je het beste kunt doen.

Afweging wel/ geen face-to-face contact

 • Face-to-face contact is mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft. Overleg met elkaar hoe je dat vorm kunt geven en houd je aan de algemene geldende adviezen. Daarnaast kun je ook face-to-face contact hebben met kinderen van 0 tot 12 jaar met een neusverkoudheid en zonder koorts die niet in het bron-en contactonderzoek GGD zitten of een gezinslid hebben met koorts of benauwdheid.
  Ook is er contact mogelijk met kinderen waarvan de klachten bekend zijn door bijvoorbeeld hooikoorts of astma.
 • Zoek in alle overige gevallen samen zoveel mogelijk naar andere vormen van contact zoals b.v. Skype of FaceTime.
 • Soms is het ondanks verkoudheidsklachten, koorts, benauwdheid, toch nodig voor het welzijn of lichamelijke verzorging van de jongere om elkaar in levenden lijve te zien.
  Bereidt dan dit samen met betrokkenen goed voor. Houd je goed aan de algemene hygiënemaatregelen en richtlijnen van het RIVM en gebruik zo nodig persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo maak je de kans op besmetting met het coronavirus voor jezelf en anderen zo klein mogelijk.
 • Binnen Buro Ozo zoeken we ook tijdens de individuele begeleiding en/of ouderbegeleiding steeds vaker de buitenlucht op. Zo verminderen wij de kansen op besmetting.


Als er vragen zijn kunt u altijd bellen met de groepstelefoon. Groet Team Ozo