PIOS ONDERSTEUNEND LEREN

Het plannen en structureren van de dag en schoolzaken is voor veel kinderen een lastige taak. In ons pand bieden we op maandag, dinsdag en donderdag ondersteuning aan in samenwerking met het PIOS. In een huiselijke en rustige omgeving bieden de begeleiders ondersteuning in het organiseren en plannen van schoolwerk.

Leren leren, taakaanpak, leerstrategieën en het zelfstandig organiseren van schoolwerk staat hierbij centraal. We maken daarbij onder andere gebruik van de 1 blik agenda.
De jongeren onderling helpen elkaar met het vinden van oplossingen en kunnen elkaar overhoren en tips geven. Vakinhoudelijk wordt er geen ondersteuning geboden.
Er wordt contact onderhouden met scholen over het leerproces, de ontwikkeling van het kind/ de jongere of eventuele tips gegeven over de executieve functies van de jongeren om zo goed mogelijk tot leren te kunnen komen. Bij diverse gedragsproblemen en/of stoornissen zijn er beperkingen op het gebied van de executieve functies daarom staan deze tijdens de begeleiding van Buro Ozo en het PIOS centraal.

Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een ‘dirigent’. Ze helpen bij alle soorten taken. Goed ontwikkelde executieve functies zijn nodig om tot leren te komen. Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag.

Je zou de executieve functies kunnen onderverdelen in de volgende vier vaardigheden:

  • Impulsbeheersing.
  • Concentratie.
  • Flexibiliteit.
  • Prioriteiten stellen.

De executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht. Zonder deze functies is goed georganiseerd gedrag en/of leren niet mogelijk.