HUISWERK

Het maken en leren van huiswerk is voor veel kinderen een lastige taak. In ons pand bieden we op verschillende momenten in de week een huiselijke en rustige omgeving om huiswerk te kunnen maken. Begeleiders ondersteunen in het organiseren en plannen van het schoolwerk. We maken daarbij onder andere gebruik van de 1 blik agenda.
De jongeren onderling helpen elkaar met het vinden van oplossingen en kunnen elkaar overhoren. Vakinhoudelijk bieden wij geen ondersteuning.
Wel kunnen wij contact onderhouden met scholen over het leerproces, de ontwikkeling van het kind/ de jongere of eventuele tips geven over wat het kind/ de jongere nodig heeft om tot leren te kunnen komen.