O,ZO Paardenclub

Elke Vrijdag van 14.00-17.30 uur en tijdens vakanties.

Bij Buro Ozo bieden wij begeleiding met paarden aan kinderen, jongeren en jong volwassenen. Dit doen wij op de Fjorkahoeve in Eemnes.
De kinderen worden, afhankelijk van de hulpvraag individueel of in kleine groepen van maximaal 10 cliënten begeleid.

Doelgroep

Begeleiding met paarden is onder andere geschikt voor kinderen en jongeren (8-20 jaar) met o.a.;

  • een lichte verstandelijke beperking
  • een lichte lichamelijke beperking
  • een autisme spectrum stoornis en/of AD(H)D
  • motorische problemen
  • stress, depressie en/of angstklachten
  • angst voor paarden of andere dieren
  • de mogelijkheid tot ontspanning te komen in het bijzijn van paarden om daardoor meer ontvankelijk te zijn voor begeleiding.

Werkwijze

De paardenclub is gericht op het ontwikkelen van talenten, mogelijkheden en interesses. In een veilige sfeer ontstaat er openheid om te praten over je “beperking” maar vooral je talenten. Op deze manier wordt het zelfinzicht vergroot en dagen we de jongeren uit zich te blijven ontwikkelen of de ontwikkelde vaardigheden in ieder geval in stand te houden. Specifiek voor de paardenclub is het gebruik maken van creatieve activiteiten binnen het thema paarden, verzorging, spelletjes, grondwerk en paardrijden om dit te bereiken.

De groep wordt begeleidt door een pedagogisch begeleider vanuit Buro Ozo en een vaste medewerkster van manege Fjokahoeve is daarbij ondersteunend aanwezig voor de veiligheid m.b.t. de paarden. We helpen de kinderen hun vaardigheden te ontwikkelen waarbij de kinderen kunnen oefenen in verschillende vormen (creatieve activiteiten binnen het thema paarden, verzorging, spelletjes, grondwerk, en paardrijden) aan hun vaardigheid zowel op als naast het paard.

Bij de paardenclub zijn er vaste activiteiten die elke dag terugkomen, waaronder; het voeren van de paarden, de drinkbakken schoonmaken, uitmesten, de paarden borstelen, de kippen verzorgen, het helpen op het terrein met klusjes. We kondigen aan wat de kinderen kunnen verwachten en maken hierbij de dagstructuur inzichtelijk.

Doel

Het doel van de begeleiding is uiteraard afhankelijk van de hulpvraag. Contact maken met het paard kan bijvoorbeeld het eerste doel zijn. Dit is voor kinderen al vaak een grote overwinning en doordat ze merken dat het paard zich openstelt voor hen krijgen ze meer zelfvertrouwen van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen. Een volgend doel kan bijvoorbeeld gericht zijn op het vergroten van de zelfstandigheid van het kind. De doelen kunnen betrekking hebben op uiteenlopende aspecten van sociaal functioneren, leren, gedrag, motoriek en alle denkbare combinaties daarvan, zoals onder andere.

Methodiek

Kids skill’s, sociale vaardigheidsspellen, sportkanjerspellen, energizers.