BEGELEIDING DOOR SPORT

Naast dat sport en bewegen voor iedereen erg belangrijk is, is sport ook een goed middel om aan verschillende doelen te werken. Vanuit Buro Ozo zetten we sport dan ook in om te werken aan het verbeteren van de motoriek maar ook om te werken aan de sociaal- emotionele vaardigheden en het zelfbeeld. Samen met een pedagogisch begeleider en een sport agoog stellen we passende activiteiten samen zowel op individueel als op groepsniveau. Je kunt hierbij denken aan dans, zaalsporten en andere spelvormen. Naast sport inzetten als middel kan het sporten ook een doel op zich zijn. Zo kunnen we samen met jongeren op zoek gaan naar een passende sport of sportclub maar gaan we ook wekelijks fitnessen bij een sportschool waar we mee samenwerken. Samen met een sport agoog vanuit Buro Ozo gaan jongeren fitnessen en krijgen hier op maat begeleiding bij. Zo is het niet voor iedereen vanzelfsprekend hoe een locker werkt om je kleren in op te ruimen, of hoe je je in een sportschool gedraagt. Bij wie kan je eigenlijk terecht als je een vraag hebt en welk gewicht is verantwoord voor jouw persoonlijke situatie? Samen met de begeleider zal aandacht besteed worden aan al deze stappen. Omdat voor veel jongeren die wij mogen begeleiden niet alles vanzelfsprekend is! Sommige jongeren gaan uiteindelijk na een begeleid traject zelfstandig naar een sportschool en anderen blijven begeleid sporten, alles op maat!