Corona update Buro Ozo  / 12 Januari 2021

ALGEMENE MAATREGELEN

Hygiënemaatregelen

Het RIVM benoemt verschillende hygiënemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, die in principe voor alle professionals en kinderen gelden:

 • Was geregeld je handen
 • Was vóór en na een gesprek je handen
 • Droog je handen aan een papieren handdoek, een stuk keukenrol of een papieren zakdoek.
 • Schud geen handen.
 • Nies of snuit je neus in een papieren zakdoek en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner. Gooi de gebruikte zakdoek meteen weg.
 • Hoest in je elleboog en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner.
 • Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, als corona, te verkleinen.
 • Maak na gebruik je werkplek, je laptop en telefoon schoon met een hygiënisch doekje.
 • We hebben handen wassen protocol visueel gemaakt en in pand en logeerhuis hangen
 • We hebben de Corona regels visueel gemaakt en in pand en logeerhuis hangen
 • We hebben de stoffen handdoeken vervangen voor papieren handdoekjes in een handdoek dispenser.
 • We hebben extra schoonmaak ingezet na elke dagactiviteit en na logeren. Hierbij ligt extra focus op deurkrukken, sanitair, tafels, de keuken en dergelijke.

Afstand houden

Kinderen op de Middelbare school en VSO moeten vanaf heden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar en ook van de leraren houden.  Uitzondering is wanneer nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is (bijvoorbeeld iets uitleggen of een glas drinken aanreiken). Het personeel houdt onderling en in contact met ouders altijd anderhalve meter afstand. De anderhalvemeterregel geldt niet voor personen uit hetzelfde huishouden. Accepteer dat voor volwassen en kinderen tot en met 12 jaar het niet altijd lukt om anderhalve meter afstand te houden.

Huishoudens

In de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 staat dat je onderling geen afstand hoeft te houden wanneer je op hetzelfde adres staat ingeschreven.

In bepaalde omstandigheden kunnen ouders, pleegouders of groepsleiding samen de afweging maken om kinderen of jongeren tot meerdere huishoudens te laten behoren vanwege het belang van het kind. Enkele voorbeelden:

 • Voor kinderen en jongeren die in twee gezinnen opgroeien (bijvoorbeeld gescheiden ouders of een pleeggezin), kunnen kinderen en (pleeg)ouders er samen voor kiezen dat zij op beide plekken, binnen en buiten, onderling geen afstand hoeven te houden. Huisgenoten mogen zich gezamenlijk in een binnen- of buitenruimte bewegen en hoeven zich als huishouden buiten niet te houden aan de maximale groepsgrootte van twee personen.
 • Kinderen en jongeren die in woonvoorziening (zoals een residentiële instelling) verblijven, kunnen er samen met ouders, opvoeders of groepsleiding voor kiezen om op beide plekken onderling geen afstand te hoeven houden. Zo kan het bezoek op de instelling gewoon doorgaan, en kunnen kinderen en jongeren een weekend naar huis zonder dat jongeren vanaf 13 jaar anderhalve meter afstand moeten houden tot de andere huisgenoten. Ook op de groep hoeven kinderen, jongeren en groepsleiding dan onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Let wel goed op: wanneer kinderen en jongeren buiten de instelling als groep op pad gaan, gelden de regels voor publieke ruimtes. Dat betekent dat jongeren vanaf 13 jaar met maximaal twee personen samen mogen zijn. Uitzondering hierop is een groep jongeren tot 18 jaar die samen met begeleidende hulpverleners of jongerenwerkers naar buiten gaat in het kader van behandeling of voor sportactiviteiten.
 • Ook voor het testbeleid en quarantainebeleid is het relevant om te weten of een kind tot meerdere huishoudens wordt gerekend.

Vermijd drukke plekken

Vermijd zoveel mogelijk drukke plekken.

Draag een niet-medisch mondkapje in publieke binnenruimtes

 • Iedereen van 13 jaar en ouder is sinds 1 december 2020 verplicht om een mondkapje te dragen in publieke en openbare binnenruimtes en in het openbaar vervoer, zoals in supermarkten of op stations en perrons en bij bushaltes.
 • Ook voor mensen met contactberoepen, bijvoorbeeld fysiotherapeuten, is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht.
 • Voor besloten plaatsen die niet voor iedereen toegankelijk zijn, zoals instellingen voor jeugdhulp, kan het bestuur van de instelling besluiten om een niet-medisch mondkapje wel of niet verplicht te stellen.
 • Lees meer over de mondkapjesplicht op de website van de Rijksoverheid.
 • Niet iedereen kan een mondkapje dragen, bijvoorbeeld vanwege een medische reden of een andere beperking. Het kan gaan om zowel zichtbare als onzichtbare beperkingen of ziektes:
  • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht.
  • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening.
  • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening. De uitzondering geldt ook voor hun begeleiders.
  • Mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie en hun begeleiders, bijvoorbeeld bij liplezen.
  • Mensen moeten zelf aantonen dat zij onder een uitzondering valt. Als jongeren met wie je werkt geen mondkapje kunnen dragen, is het handig als zij hierover een kaartje kunnen laten zien. Hierop kan informatie van een arts of een instellingsstempel worden toegevoegd.

Op de website van de rijksoverheid staat alle informatie hierover.

Thuisblijven bij klachten 

Kinderen tot 12 jaar
Kinderen tot en met 12 jaar met alleen neusverkoudheid mogen gewoon naar de club en logeren, mits zij niet in het bron- en contactonderzoek zitten van iemand die positief getest is op het coronavirus of een gezinslid hebben met koorts of benauwdheid. Ook personen waarvan de verkoudheidsklachten bekend zijn door bijvoorbeeld hooikoorts of astma, kunnen gewoon naar school. Kinderen tot en met 12 jaar met andere corona gerelateerde klachten (zoals koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten) blijven thuis totdat zij een negatieve testuitslag binnen hebben.
Zie voor de laatste update van de BESLISBOOM Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8

Kinderen 12 plus

Iedereen vanaf 13 jaar met corona gerelateerde klachten blijft thuis en gaat niet naar de club of logeerweekend.
Veelvoorkomende klachten bij corona zijn:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn)
 • Hoesten
 • Verhoging en/of koorts (37,5 graad of hoger)
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven
 • Wanneer een persoon in het huishouden klachten heeft of positief getest is.

Zie de BESLISBOOM voor meer informatie: Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis

 

TESTEN

Er is een aangepast testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar:

Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en als de scholen hun deuren weer mogen openen, gaan zij ook gewoon naar school), maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid. Zij laten zich testen en blijven thuis in afwachting van de test en het testresultaat.
WANNEER EEN KIND LATEN TESTEN? Volg in alle gevallen het advies van de GGD op.

Algemeen geldt: 0 jaar t/m groep 2 Kinderen met verkoudheidsklachten en/of koorts/benauwdheid hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd als het kind onderdeel uit maakt van een bron- en contactonderzoek, een uitbraakonderzoek of als het kind ernstig ziek is.

Groep 3 t/m groep 8 Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen getest worden, maar dat is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd als het kind onderdeel uit maakt van bron- en contactonderzoek, een uitbraakonderzoek of als het kind ook koorts en/of benauwdheid heeft of ernstig ziek is. Ongeacht dit testadvies mogen kinderen met klachten op verzoek van bijvoorbeeld de ouders of zorgverlener altijd getest worden. Testen kan nooit worden verplicht.

Iedereen vanaf 13 jaar met corona gerelateerde klachten blijft thuis en dient zich te laten testen!

Belangrijk!!
Wanneer een kind of jongere in nauw contact (langer dan 15 min in dezelfde ruimte en /of binnen 1,5 meter afstand) is geweest met een positief getest persoon: er dient getest te worden.
Ook wanneer het kind/ de jongere negatief uit de test komt, blijft hij/zij 10 dagen na het laatste nauw contact thuis in quarantaine.

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over gezinsquarantaine.

Professionals
Professionals laten zich direct testen bij Corona gerelateerde klachten.
Veelvoorkomende klachten bij corona zijn:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn)
 • Hoesten
 • Verhoging en/of koorts (boven 38 graden)
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven
 • Wanneer een persoon in het huishouden klachten heeft of positief getest is.

Er kan een test aangevraagd worden voor professionals door zelf te bellen met 0800-8101.


FYSIEK EN FACE-TO-FACE CONTACT

Veel professionals twijfelen over het wel of niet hebben van face-to-face en fysiek contact met kinderen, jongeren en hun ouders. Dat is, na een periode waarin veel niet mogelijk was, goed te begrijpen. Adviezen en regels veranderen regelmatig en voor jou als professional gelden andere regels dan voor jou als ‘burger’. Waar je als burger het advies krijgt om zoveel als mogelijk drukte te vermijden en anderhalve meter afstand te houden tot anderen, kom je misschien door je werk juist met veel mensen in aanraking. Dat kan twijfels en onzekerheden oproepen. Die twijfels en onzekerheden kunnen nog groter worden als jij of één van je huisgenoten behoort tot de groep van mensen die risico lopen op een ernstig beloop van een corona-infectie. Als je in je nabije omgeving meegemaakt hebt dat iemand erg ziek is geworden door corona of misschien zelfs overleden is, kan dat ook zorgen voor twijfel en onzekerheid.

Aandachtspunten voor face-to-face contact

 • Bereid face-to-face contact goed voor.
 • Overweeg elke keer opnieuw of face-to-face contact mogelijk is.
 • Als je je zorgen maakt over een kind, jongere of ouder en je twijfelt of face-to-face contact mogelijk is, overleg dan met een collega. Samen met een collega, een deskundige of je leidinggevende kun je je vragen bespreken. Met behulp van het afwegingskader contact en omgang op school, het afwegingskader voor de ambulante hulpverlening of het afwegingskader voor de residentiële setting, kun je een goede afweging maken van wat je het beste kunt doen.

Afweging wel/ geen face-to-face contact

 • Face-to-face contact is mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft. Over met elkaar
  hoe je dat vorm kunt geven en houd je aan de algemene geldende adviezen. Daarnaast kun je ook face-to-face contact hebben met kinderen van 0 tot 12 jaar met een neusverkoudheid en zonder koorts die niet in het bron-en contactonderzoek GGD zitten of een gezinslid hebben met koorts of benauwdheid.
  Ook is er contact mogelijk met kinderen waarvan de klachten bekend zijn door bijvoorbeeld hooikoorts of astma.
 • Zoek in alle overige gevallen samen zoveel mogelijk naar andere vormen van contact zoals b.v. Skype of FaceTime.
 • Soms is het ondanks verkoudheidsklachten, koorts, benauwdheid, toch nodig voor het welzijn of lichamelijke verzorging van de jongere om elkaar in levenden lijve te zien.
  Bereidt dan dit samen met betrokkenen goed voor. Houd je goed aan de algemene hygiënemaatregelen en richtlijnen van het RIVM en gebruik zo nodig persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo maak je de kans op besmetting met het coronavirus voor jezelf en anderen zo klein mogelijk.

Fysiek contact

Bij de opvang van jonge kinderen, bij de verzorging van kinderen met een beperking en in de dagelijkse opvang of in woonvoorzieningen is fysiek contact onvermijdelijk. Hierbij is het van belang om de gebruikelijke gang van zaken aan te passen aan de huidige situatie en maatregelen te nemen. Dit draagt bij aan de bescherming van de jongere jezelf en anderen. Nabijheid en contact met leeftijdsgenoten en volwassenen is belangrijk voor de ontwikkeling. Verspreiding tussen kinderen onderling en van kinderen naar volwassenen komt minder vaak voor. Accepteer daarom bij kinderen tot en met 12 jaar dat het niet altijd lukt om anderhalve meter afstand te houden. Probeer bij jongeren van 13 jaar en ouder, wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. En probeer in deze situaties het aantal personen dat contact heeft met de jongere zoveel mogelijk te beperken. Of en wanneer welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn, lees je op de pagina Persoonlijke beschermingsmiddelen.


VOOR PROFESSIONALS

Afweging persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig bij een contact van minder dan vijftien minuten binnen anderhalve meter, inclusief fysiek contact als aanraken of vastpakken, iets aanreiken of troosten van jongere. Denk aan een aai over de bol, schouderklopje, agressief gedrag of het geven van dwangmedicatie
 • Voor je een gesprek van meer dan vijftien minuten met een jongere die klachten heeft of positief getest is en weet je niet zeker of jullie je aan de anderhalve meter afstand kunnen houden? Dan kun je ervoor kiezen om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld bij kinderen of jongeren met psychiatrische problematiek of gedragsproblemen. Dan geef je de jongere een chirurgisch mondmaster. Als de jongere dit niet wil dragen, draag jij het masker zelf. Dit wijkt al van het RIVM-advies voor professionals buiten het ziekenhuis
 • Vraag gezinsleden met klachten en/of meer dan 38 graden koorts, niet mee te komen naar de afspraak. Ga je op huisbezoek, vraag hen dan nog voor jouw komst in een andere ruimte te gaan zitten. En overleg of je met het kind of jongere bijvoorbeeld buiten kunt gaan spelen.

Professionals die tot de risicogroep behoren 

Sommige mensen hebben meer risico op een corona besmetting of een ernstiger beloop van een corona besmetting dan anderen. Behoor jij tot de risicogroep? In principe kun je veilig blijven werken. Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Je past de algemene hygiënemaatregelen toe.
 • Je gebruikt zo nodig persoonlijke beschermingsmiddelen, wanneer ze in voldoende mate beschikbaar zijn. Als alternatief voor bijvoorbeeld baliewerk op minder dan anderhalve meter afstand kan jouw werkgever fysieke barrières, zoals plexiglas schermen aanbrengen.

Of je uiteindelijk hetzelfde werk gaat doen als normaal, overleg je met jouw leidinggevende. Samen wegen jullie jouw eventuele werk-gerelateerde risico’s, jouw individuele gezondheid, jouw huidige omstandigheden, de mogelijkheid en haalbaarheid van (andere) preventieve maatregelen en de mogelijkheden van tijdelijk andere werkzaamheden. Dat is maatwerk. De bedrijfsarts kan daar zo nodig in adviseren. Maak dit ook bespreekbaar in je team. Je leidinggevende kan hier ook een rol in spelen. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt, de algemene hygiëneregels worden nageleefd en dat er rekening gehouden wordt met elkaar.

Professionals die zwanger zijn

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen gevoeliger zijn voor het coronavirus. Ook zijn er geen aanwijzingen voor een verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen.

Wel kan een infectie met het coronavirus, net als elke andere luchtweginfectie, in het derde trimester van je zwangerschap, ernstiger verlopen. Dat komt omdat de baby meer ruimte in gaat nemen en jouw longcapaciteit daardoor iets afneemt. In principe kun je je normale werkzaamheden blijven uitvoeren mits je:

 • De algemene hygiënemaatregelen goed volgt.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt als dat nodig is, en ze in voldoende mate beschikbaar zijn. Als alternatief voor bijvoorbeeld baliewerk op minder dan anderhalve meter afstand, kan jouw werkgever fysieke barrières aanbrengen, zoals plexiglas schermen.

Ben je 28 weken of langer zwanger en is er een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor handelingen waarbij deze wel geadviseerd worden?
Of werk je in een situatie waarin het niet altijd lukt om anderhalve meter afstand te houden van mensen met verkoudheidsklachten? Overleg dan met je leidinggevende of je aangepaste werkzaamheden kunt verrichten waarbij je wel anderhalve meter afstand tot anderen kunt houden.